Hari tum haro jn ki bher lyrics in hindi

( Hari tum haro jn ki bher )

हरि तुम हरो जन की भीर,
द्रोपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर॥

भगत कारण रूप नरहरि धर्‌यो आप सरीर ॥
हिरण्यकश्यप मारि लीन्हो धर्‌यो नाहिन धीर॥

बूड़तो गजराज राख्यो कियौ बाहर नीर॥
दासी मीरा लाल गिरधर चरणकंवल सीर॥

( Hari tum haro jn ki bher )

कृष्ण भगवान के अन्य भजन सुने

Check Also

मैं तो अपने पिया की दीवानी हो गई

मैं तो अपने पिया की दीवानी हो गई,अपने बांके की बांकी मस्तानी हो गईमैं तो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *